menupicture

tarief tekstcorrectie

Tekstcorrectie is maatwerk. Een prijsopgave op basis van een vaste prijs per woord past  daar niet bij. De kosten worden bepaald door de aard van het werk en de tijdsbesteding.

De aard van het werk wordt onderscheiden in corrigeren en redigeren.

 

Als ik een tekst ga corrigeren let ik op juiste spelling, grammatica, interpunctie en consistentie van taalgebruik. Ik haal alle taal- en spelfouten eruit.

 

Redigeren gaat een stap verder. Hierbij kijk ik niet alleen naar de taal en grammatica, maar ook naar de opbouw, inhoud en stijl van de tekst. Ik kijk of de indeling overzichtelijk is, of de alineaverbanden logisch zijn, of de boodschap duidelijk is, of de stijl past bij uw doelgroep e.d. Ik wijzig (delen van) zinnen als de zinsbouw niet correct is of als de schrijfstijl voor verbetering vatbaar is. Ik bekijk aanspreekvorm, perspectief, zinslengte, woordkeuze en woordfrequentie en corrigeer waar nodig.

 

Uurtarief corrigeren            € 27,50 per uur *

Uurtarief redigeren             € 37,50 per uur *

 

Wilt u dat ik een inschatting geef van het aantal uren, en dus van het totaalbedrag? Stuur mij dan uw tekst toe en ik neem contact met u op. 

 

 

tarief notuleren

Ik notuleer uw vergadering voor € 35,00 per uur *. De tijd die ik nodig heb voor het uitwerken is afhankelijk van de gewenste verslaglegging. Voor een samenvattend verslag is dit 1,5 uur per vergaderuur en voor een uitgebreid tot woordelijk verslag is dit 2,5 uur.

 

* tarieven zijn exclusief 21% BTW


 

TaalPlusTekst

Oostdijk 11

1844 LP  Driehuizen

tel.: 072-5044227

email: info@taalplustekst.nl